Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4009 A.1 Sosiaalinen eriarvoisuus 3 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Elina Kilpi-Jakonen (luennot) ja Laura Salonen (kirjallisuus)

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija
- tuntee erilaisia tapoja mitata sosiaalista eriarvoisuutta ja osaa arvioida niiden välisiä eroja
- hallitsee eriarvoisuuden ylisukupolvisuuteen liittyvää teoriaa ja tuntee siihen liittyvää empiiristä tutkimusta
- tietää, miten eriarvoisuus muuttuu ajallisesti ja miten maiden välisiä eroja voidaan selittää
- osaa arvioida, miten sukupuoli ja etnisyys vaikuttavat sosiaaliseen eriarvoisuuteen
- osaa hyödyntää erityisalan käsitteitä yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoinnissa
- osaa tarkastella ja kommentoida kriittisesti kyseistä erityisalaa koskevaa tietoa

Sisältö

Opintojakso sisältää tutustumisen kyseisen erityisalan (Sosiaalinen eriarvoisuus) sisältöön kurssien avulla tai niitä korvaavan luetun kirjallisuuden pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Suoritustapoja ovat osallistuminen opetukseen, essee tai kirjatentti. Erityisalojen kirjatenttivaihtoehdon artikkelipaketti löytyy moodlesta (https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=8179). Erityisalojen lisäksi 3 op on mahdollista suorittaa osallistumalla luentokurssille Sosiologin työ.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Lisätietoja

Lukuvuonna 2016-2017 opetus on integroitu englannin kurssin KIEN2263 English Academic and Professional Skills for Social Sciences II kanssa. Kurssin voi myös suorittaa ilman samanaikaista osallistumista englannin kurssille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet