Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1037 P.4 Sosiaalinen eriarvoisuus 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Laura Salonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija
- tuntee erilaisia tapoja mitata sosiaalista eriarvoisuutta ja osaa arvioida niiden välisiä eroja
- hallitsee eriarvoisuuden ylisukupolvisuuteen liittyvää teoriaa ja tuntee siihen liittyvää empiiristä tutkimusta
- tietää, miten eriarvoisuus muuttuu ajallisesti ja miten maiden välisiä eroja voidaan selittää
- osaa arvioida, miten sukupuoli ja etnisyys vaikuttavat sosiaaliseen eriarvoisuuteen
- osaa hyödyntää erityisalan käsitteitä yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoinnissa
- osaa tarkastella ja kommentoida kriittisesti kyseistä erityisalaa koskevaa tietoa

Sisältö

Opintojakso sisältää tutustumisen kyseisen erityisalan (Sosiaalinen eriarvoisuus) sisältöön luetun kirjallisuuden pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Suoritustapoja ovat essee tai kirjatentti. Erityisalojen kirjatenttivaihtoehdon artikkelipaketti löytyy moodlesta (https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=8179).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet