Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0241 A.3 Laadulliset tutkimusmenetelmät, tietokoneavusteinen analyysi 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen ja Aki Koivula

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laadullisen analyysin perusteet, järkevät käyttötarkoitukset, oppii perusteet tietokoneavusteisesta laadullisesta analyysistä ja kykenee lukemaan laadullisin menetelmin tehtyjä tutkimuksia.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja. Lisäksi kurssilla opetellaan NVivo-ohjelmiston avulla analysoimaan erityyppisiä laadullisia aineistoja. Osallistuminen ei edellytä ennakko-osaamista NVivo-ohjelmiston käytöstä. Kurssi koostuu luennoista, harjoituksista ja ryhmässä tehtävästä harjoitustyöstä. Harjoitustyön apuna käytetään aiempaa tutkimuskirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luento-opetus ja harjoitukset ATK-luokassa 12 t.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
A.3 Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet