Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL2003 Projektiässät - projektinhallintaosaamisen valmennus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Pilvi Lempiäinen (Turun yliopiston työelämäpalvelut) ja Anna Hirsikoski (Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea)

Yleiskuvaus

Projektiässät on Varsinais-Suomen alueen korkeakoulujen yhteistyössä tuottama korkeakouluopiskelijoiden projektivalmennuskurssi.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan projektinhallintaosaaminen ja työelämävalmiudet kasvavat. Opiskelija oppii toimimaan monialaisessa projektitiimissä. Projektityön kautta avautuu mahdollisuus ratkaista aito työelämän kehittämistehtävä ja luoda suhteita Varsinais-Suomen työelämään.

Sisältö

Projektiässät-valmennuksen pääpaino on aidossa työelämän kehittämisprojektissa, jonka opiskelijat suorittavat 3-5 hengen monialaisissa, ja osin kansainvälisissä ryhmissä. Valmennuksen asiakkaita ovat paikalliset yritykset ja yhdistykset sekä julkisen sektorin organisaatiot. Projektityö voi liittyä esimerkiksi tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen, markkinoinnin, viestinnän tai logistiikan tehostamiseen tai tuote- ja tuotannon kehitykseen.

Projektin suoritettuaan opiskelija saa toimeksiannosta todistuksen Turun yliopiston Brahea-keskuksesta, joka toimitetaan oppiaineen opintosihteerille. Opintosihteeri tallentaa suorituksen (5 op) opintorekisteriin.

Toteutustavat

Valmennus: 35 tuntia
Projektityö: 100 tuntia

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Projekti / käytännön työ
  • englanniksi
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

http://www.projektiassat.fi/

Valmennuksen hakuaikatauluista tiedotetaan erikseen Projektiässien nettisivuilla ja opiskelijoiden sähköpostilistoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Muut opinnot (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Muut opinnot (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet