Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0001 P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Hannu Ruonavaara

Osaamistavoitteet

Johdatus sosiaalitieteisiin -opintojakson käytyään opiskelija tietää:
- millaisia näkökulmia sosiaalitieteillä on yhteiskuntaan
- mitkä ovat näiden tieteiden peruskäsitteitä ja yleisimpiä teorioita
- mikä on eri sosiaalitieteiden historiallinen tausta ja miten ne ovat kehittyneet
- millaisia käytännön sovelluksia sosiaalitieteillä on

Sisältö

Kurssi johdattaa opiskelijoita sosiaalitieteiden perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luentokurssi, joka koostuu johdantoluennoista, neljän oppiaineen luennoista ja kurssin päättävästä paneelikeskustelusta, sekä kirjallisuuden omatoiminen opiskelu.

Opetuskieli

suomi, englanti

Luento-opetus suomeksi, kirjallisuus sekä suomeksi että englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opiskelijat suorittavat opintojakson osallistumalla luennoille ja suorittamalla luento- ja kirjallisuustentin kahdessa osassa (SOST0032 Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteet, 5 op ja SOST0033 Sosiologian ja taloussosiologian perusteet, 5 op)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus

Conley: You May Ask Yourself. An introduction to thinking like a sociologist (3rd-5th ed.), luvut 1-2, 5 ja 7.

Hass: Economic sociology: An introduction (sivut 1-61 ja 119-152. HUOM. Kirja on saatavana Turun yliopiston kirjastossa e-kirjana).

Raunio: Olennainen sosiaalityössä (2. uudistettu painos 2009, ei lukua IV)

Wilkinson &Pickett: Tasa-arvo ja hyvinvointi - Miksi tasa-arvo on hyväksi kaikille?

Lisätietoja

Opintojakso on mahdollista suorittaa kevätlukukaudella verkkokurssina.

Huom. Opiskelijat suorittavat opintojakson osallistumalla luennoille ja suorittamalla luento- ja kirjallisuustentin kahdessa osassa (SOST0032 Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteet, 5 op ja SOST0033 Sosiologian ja taloussosiologian perusteet, 5 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteet)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet