Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0004 P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa (sosiaalitieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Sosiaalitieteiden yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:
- tuntee yhteiskuntaa ja sen instituutioita koskevan ajankohtaisen keskustelun ja sen erilaiset näkökulmat
- omaa valmiudet osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnallisia ilmiöitä koskevaan keskusteluun

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 20 t 0 t

Opintojaksolla on tarjolla yhdeksän, kestoltaan 4 tuntia, seminaaria erilaisista, juuri tällä hetkellä ajankohtaisista, yhteiskunnallisista kysymyksistä ja ilmiöistä. Opiskelija valitsee tarjolla olevista teemoista viisi seminaaria, joiden yhteenlaskettu tuntimäärä on 20 tuntia. Kurssi suoritetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu etukäteismateriaaliin tutustumisesta, aktiivisesta keskusteluun osallistumisesta, seminaarityöskentelystä ja seminaareja koskevista oppimispäiväkirjoista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Johdantoluento 2 t, seminaarit 20 t, oppimispäiväkirjat (5 kpl) kustakin seminaarista sekä etukäteismateriaaliin perehtyminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.
Opintojakson voi suorittaa myös korvaavana kirjatenttinä sähköisessä tenttipalvelussa. Tenttikirjallisuus julkaistaan opintojakson Moodle-sivulla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet