Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3100 P.4 Ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä (sosiaalityön pääaineopiskelijat) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Niina Nurmela

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:
- tuntee yhteiskuntaa ja sen instituutioita koskevan ajankohtaisen keskustelun ja sen erilaiset näkökulmat
- omaa valmiudet osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnallisia ilmiöitä koskevaan keskusteluun

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 4 t 0 t

Opintojaksolla on tarjolla kahden tunnin johdantoluennon lisäksi yksi, kestoltaan 4 tunnin seminaari erilaisista, juuri tällä hetkellä ajankohtaisista, yhteiskunnallisista kysymyksistä ja ilmiöistä. Kurssi suoritetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu etukäteismateriaaliin tutustumisesta, suullisista alustuksista ja seminaarityöskentelystä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Johdantoluento 2 t, seminaarit 4 t sekä etukäteismateriaaliin perehtyminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Opintojakso on suunnattu sosiaalityön pääaineopiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteet)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet