Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3101 P.4 Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt (sosiaalityön pääaineopiskelijat) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Niina Nurmela

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön hyvinvointivaltiollisen, kunnallisen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvan toimintaympäristön ja niiden kehityssuunnat. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia kohderyhmiä ja sosiaalityön käytännön roolia osana palvelujärjestelmää.

Sisältö

Katsaus suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan, sosiaalityöhön, sosiaalipalvelujärjestelmään ja kolmannen sektorin toimintaan. Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön ajankohtaisten tutkimusten ja kenttävierailujen kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Seminaari- ja pienryhmätyöskentelyä, tutustuminen yhteen sosiaalityön toimipisteeseen ja aktiivinen osallistuminen loppuseminaariin. Kirjallinen essee ja oheiskirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sosiaalityön käsikirja 2016

Haverinen, Kuronen & Pösö (toim.) 2014. Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus.

Koskiaho 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä.

Helne & Laatu (toim.) 2006. Vääryyskirja. Kela

Hirvilammi & Laatu (toim.) 2008. Toinen vääryyskirja. Lähikuvia sosiaalisista epäkohdista. Kela

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain sosiaalityön pääaineopiskelijoille (P).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet