Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0007 A.3 Talous, kulttuuri ja elämäntapa 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy elämäntavan ja kulttuurin käsitteistöön sekä niitä koskeviin sosiaalitieteellisiin tutkimuskäytäntöihin. Opiskelijan tavoitteena on muodostaa näkemys kulttuuri-ilmiöiden sosiaalitieteellisistä jäsennystavoista sosiologian, taloussosiologian ja sosiaalipolitiikan tieteenalaeroja korostaen. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida yksilöiden erilaistuvia elämäntapoja ja näiden yhteyksiä yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan elämäntavan muutoksiin sekä elämäntapoihin vaikuttaviin tekijöihin, kuten kansainvälistymiseen, työhön, vapaa-aikaan sekä eri ikäluokkien ja sukupolvien välisiin asenne-eroihin ja laajemmin kulttuurin käsitteen monimuotoistumiseen. Opintojaksolla pohditaan myös poikkeavuuden kulttuurisia ja taloudellisia merkityksiä nyky-yhteiskunnassa. Luento-osuuden sisältöalueita koskevaan tutkimukseen keskitytään suomalaista kulttuurimakua koskevan kirjallisuuden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Kirjallisuuskuulustelu Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Kirjallisuus tentitään luentokurssin aikana tenttiakvaariossa. Opintojakson pisteet kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen kun molemmat osiot (luentokurssi ja kirjallisuus) on suoritettu.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet taloussosiologian lv. 2016-2017 opintovaatimusten A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous -jakson, eivät voi suorittaa tätä jaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden aineopinnot (Sosiaalitieteet)
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet