Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0010 A.4 Hyvinvointivaltio ja talous 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Ritakallio

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden perehtyneisyyttä sosiaalipolitiikan ja talouden väliseen vuorovaikutukseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään laajasti ja monipuolisesti sosiaalipolitiikan ja talouden väliseen suhteeseen.
Syvällisimmän tarkastelun kohteena ovat:
- Sosiaalipoliittisten järjestelmien sosiaalitaloudelliset arviointimallit ja järjestelmien kustannustehokkuus eri hyvinvointivaltiomalleissa
- Tulojen uudelleenjaon luonne, volyymi ja vaikutukset köyhyyteen ja tuloeroihin eri hyvinvointivaltiomalleissa
- Sosiaalipolitiikan vaikutukset kansantalouteen ja talouden vaikutukset sosiaalipolitiikkaan: arvioidaan empiirisesti kansainvälisten vertailujen pohjalta näkemyksiä sosiaalipolitiikasta taloudellisena rasitteena vs. sosiaalisena investointina.
-Sosiaalipolitiikan rahoitus ja sosiaalimenot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari 24 t 0 t

Sosiaalitieteiden pääaineopiskelijat: Seminaariopetus 24 t ja oppimispäiväkirja, jonka yhteydessä suoritetaan myös kirjallisuus. Molemmat osiot ovat pakollisia. Opintojaksolle otetaan max. 30 opiskelijaa ja jaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Sivuaineopiskelijat suorittavat jakson kokonaisuudessaan korvaavana kirjatenttinä tenttiakvaariossa: https://tenttis.utu.fi. Myös pääaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojakson korvaavana kirjatenttinä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Barr, Nicholas (2012): Economics of the Welfare State (5thedition), s. 3-13

Tenhunen, Sanna & Vaittinen, Risto (toim.) (2013):  Eläketalous, s. 10-35 ja 126-150

Smyth, Paul & Christopher Deeming. The ‘Social Investment Perspective’ in Social Policy: Longue Durée Perspective. (2016) Social Policy & Administration Vol. 50, No. 6, PP. 673–690

OECD (2016): Social spending stays at historically high levels in many OECD countries

Ritakallio, Veli‐Matti & Ilmakunnas, Ilari (2013) Poverty Trends in Europe in 1995–2010 – Main Findings and Conclusions. Teoksessa: Goedeme, Tim & Cantillion, Bea (eds.)  Recent Trendsin Poverty and Inequality in Europe: Facts and Figures. PP. 8-27.

Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet