Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0010 A.4 Hyvinvointivaltio ja talous 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Ritakallio

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden perehtyneisyyttä sosiaalipolitiikan ja talouden väliseen vuorovaikutukseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään laajasti ja monipuolisesti sosiaalipolitiikan ja talouden väliseen suhteeseen.
Syvällisimmän tarkastelun kohteena ovat:
- Sosiaalipoliittisten järjestelmien sosiaalitaloudelliset arviointimallit ja järjestelmien kustannustehokkuus eri hyvinvointivaltiomalleissa
- Tulojen uudelleenjaon luonne, volyymi ja vaikutukset köyhyyteen ja tuloeroihin eri hyvinvointivaltiomalleissa
- Sosiaalipolitiikan vaikutukset kansantalouteen ja talouden vaikutukset sosiaalipolitiikkaan: arvioidaan empiirisesti kansainvälisten vertailujen pohjalta näkemyksiä sosiaalipolitiikasta taloudellisena rasitteena vs. sosiaalisena investointina.
-Sosiaalipolitiikan rahoitus ja sosiaalimenot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari 24 t 0 t

Sosiaalitieteiden pääaineopiskelijat: Seminaariopetus 24 t ja oppimispäiväkirja, jonka yhteydessä suoritetaan myös kirjallisuus. Molemmat osiot ovat pakollisia. Opintojaksolle otetaan max. 30 opiskelijaa ja jaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Sivuaineopiskelijat suorittavat jakson kokonaisuudessaan korvaavana kirjatenttinä tenttiakvaariossa: https://tenttis.utu.fi. Myös pääaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojakson korvaavana kirjatenttinä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Barr, Nicholas (2012): Economics of the Welfare State (5thedition), s. 3-13

Tenhunen, Sanna & Vaittinen, Risto (toim.) (2013):  Eläketalous, s. 10-35 ja 126-150

Smyth, Paul & Christopher Deeming. The ‘Social Investment Perspective’ in Social Policy: Longue Durée Perspective. (2016) Social Policy & Administration Vol. 50, No. 6, PP. 673–690

OECD (2016): Social spending stays at historically high levels in many OECD countries

Ritakallio, Veli‐Matti & Ilmakunnas, Ilari (2013) Poverty Trends in Europe in 1995–2010 – Main Findings and Conclusions. Teoksessa: Goedeme, Tim & Cantillion, Bea (eds.)  Recent Trendsin Poverty and Inequality in Europe: Facts and Figures. PP. 8-27.

Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet