Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0014 A.4 Kulutus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:
- ymmärtää kulutuksen merkityksen yksilöä ja yhteiskuntaa määrittelevänä tekijänä
- tuntee kulutuksen keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat
- osaa analysoida omaa ja muiden yksilöiden kulutusta sosiaalitieteellisestä näkökulmasta

Sisältö

Opiskelija perehtyy luentojen ja kirjallisuuden avulla kulutuksen sosiaalitieteellisiin perusteisiin. Opintojakso koostuu luennoista, luennoilla käytävistä pienryhmäkeskusteluista, oppimis-/kulutuspäiväkirjasta sekä tenttiakvaariossa tentittävästä kirjallisuudesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukemisto, joka saatavilla opintojakson Moodle-sivulta.

Lisätietoja

Kirjallisuus tentitään luentokurssin aikana tenttiakvaariossa. Opintojakson pisteet kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen kun molemmat osiot (luentokurssi ja kirjallisuus) on suoritettu.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet taloussosiologian lv. 2016-2017 opintovaatimusten A.2 Kulutussosiologia -jakson, eivät voi suorittaa tätä jaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet