Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0009 A.4 Sosiaalipolitiikan kannatusperusta, päätöksenteko ja toimeenpano 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Heikki Ervasti ja Minna Ylikännö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden teoreettista ja käytännöllistä tietämystä sosiaalipolitiikan kannatusperustasta, sosiaalipolitiikkaan liittyvästä päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanosta. Lisäksi kirjallisuuden avulla syvennetään opiskelijoiden tietämystä teemaan liittyvästä kotimaisesta ja kansainvälisestä keskustelusta.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan sosiaalipolitiikan kannatusperustaa, sosiaalipolitiikan päätöksentekoa ja toimeenpanoa sekä niihin vaikuttavia tekijöitä teoreettisesti sekä empiiristen tutkimusten valossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus 24 t ja luentokertaus.
Kirjallisuus ja kirjatentti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallisuuskuulustelu Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Kirjallisuus tentitään luentokurssin aikana tenttiakvaariossa. Opintojakson pisteet kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen kun molemmat osiot (luentokurssi ja kirjallisuus) on suoritettu.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet