Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0008 A.4 Sosiaalipolitiikan tutkimuksen historia ja nykysuuntaukset 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori ja tohtorikoulutettava

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa yleiskatsauksen kotimaiseen sosiaalipolitiikan tutkimukseen hyödyntämällä sosiaalipoliittista tutkimuskirjallisuutta. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiaalipolitiikan tutkimuksen historiaan ja nykysuuntauksiin suhteessa yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin ja sosiaalisiin riskeihin. Painopiste on Turun yliopiston sosiaalipolitiikka-oppiaineen henkilökunnan mukaisissa tutkimusintresseissä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tunnettujen kotimaisten sosiaalipolitiikan tutkijoiden teoksiin ja pohditaan niiden yhteyttä sen hetken yhteiskunnalliseen kontekstiin ja nykypäivän sosiaalipolitiikkaan. Tutkimuksen nykysuuntauksiin tutustutaan oppiaineen opettajien ja tutkijoiden omien tutkimusintressien kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 t 0 t

Opintojakso koostuu opintopiiri- ja seminaarityöskentelystä (12 t), luennoista (16 t) ja itsenäisestä työskentelystä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Opintopiiri- ja seminaarityöskentelyssä on pakollinen läsnäolo.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet