Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0016 A.4 Verkostot 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää kattavasti yhteiskuntatieteellisen verkostotutkimuksen empiiriset ja teoreettiset lähestymistavat. Verkostojen tarkastelun kautta opiskelija pystyy analysoimaan erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden välisiä suhteita sekä yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten instituutioiden olemassaoloa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään verkostojen olemassaolon perusteita: miksi verkostoja on olemassa, millaisia ne ovat ja miten ne muodostuvat. Kurssilla tarkastellaan teoreettisesti ja eri empiiristen aineistojen avulla muun muassa seuraavia verkostoja: sosiaalisen median eri verkostot, poliittiset verkostot ja taloudelliset verkostot. Lisäksi käsitellään verkostoanalyysimenetelmien perusteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luennoille, luentotenttiin ja esseellä. Lisäksi suoritetaan kirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee Essee
  • suomeksi
Kirjallisuuskuulustelu Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Opintojakson pisteet kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen kun kaikki osasuoritukset (luentotentti, essee ja kirjallisuus) on suoritettu.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet taloussosiologian lv. 2016-2017 opintovaatimusten A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot -jakson, eivät voi suorittaa tätä jaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet