Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0021 Tutkielmanteon kurssi 4 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Jarkko Rasinkangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja osaa laatia jäsennellyn kirjallisen ja suullisen esityksen rajatusta aiheesta. Lisäksi opintojaksolla opiskelija kehittää ryhmätyöskentelytaitojaan.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat laativat pienryhmissä lähdeaineistoon perustuvan tutkielman jonkin ajankohtaisen teeman pohjalta ja esittelevät työnsä muille kurssin opiskelijoille ja laitoksen henkilökunnalle. Ryhmäesseessä opiskelijat soveltavat tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luento-opetus ja pienryhmätyöskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen kandidaatin seminaaria heti menetelmäopintojen suorittamisen perään / niiden kanssa samaan aikaan.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain sosiaalitieteiden ja sosiaalityön pääaineopiskelijoilla.

Seminaarityöskentelyssä on pakollinen läsnäolo.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet