Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0022 Kandidaatin seminaari 0 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Leena Koivusilta ja yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Kandidaatin seminaarin aikana opiskelija laatii kandidaatintutkielman, jota esitellään ja työstetään seminaaritapaamisissa. Seminaarissa opiskelija harjoittaa esiintymis- ja keskustelutaitojaan. Seminaarin jälkeen opiskelija hallitsee tieteellisen argumentoinnin ja suullisen vuorovaikutuksen periaatteet.

Sisältö

Kandidaatin seminaari koostuu kaikille yhteisistä aloitusluennoista, seminaarityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä. Seminaarityöskentelyn osana opiskelijat osallistuvat myös Kielikeskuksen järjestämään kielenkäytön ohjaukseen sekä kirjaston tarjoamaan informaatiolukutaidon opetukseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus vain sosiaalitieteiden ja sosiaalityön pääaineopiskelijoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Yhden lukukauden kestävä seminaarityöskentely, jonka yhteydessä laaditaan seminaariesitelmiä, kandidaatintutkielma sekä kirjoitetaan tutkielmaan pohjautuva kypsyysnäyte. Osallistuminen kirjaston tarjoamaan informaatiolukutaidon opetukseen. Kandidaattiseminaarin aikana osallistutaan lisäksi kieliopintoihin kuuluvalle kurssille Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus (1 op), jonka Kielikeskus järjestää.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Seminaari- ja tutkielmatyöskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksissa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Seminaariin ilmoittaudutaan aina edeltävän lukukauden lopussa. Opiskelijat jaetaan kaikille yhteisen luento-osuuden jälkeen ilmiöpohjaisiin seminaariryhmiin. Jako tehdään ideapapereiden perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet