Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0023 Kandidaatin tutkielma 0 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Leena Koivusilta ja yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielma on valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon lopputyö. Valtiotieteiden maisterin tutkintoa suorittavalle se on esivaihe kohti pro gradu -tutkielmaa. Kandidaatintutkielmatyöskentelyssä opiskelija soveltaa aiemmissa opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja jonkin sosiaalitieteellistä tutkimusongelmaa tarkastelevan, kirjallisen työn tekemiseen. Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn osallistuttuaan opiskelija osaa hankkia, arvioida ja raportoida tietoa itsenäisesti.

Sisältö

Opiskelija muokkaa ja syventää kandidaatin seminaarissa saamansa palautteen perusteella työnsä kandidaatintutkielmaksi. Itsenäisesti laadittava kandidaatintutkielma voi olla joko kirjallisuuskatsaus tai pienimuotoinen empiirinen tutkielma.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielman ohjeellinen pituus on 20-30 sivua. Tutkielma kirjoitetaan käyttäen laitoksen valmista sähköistä tyylipohjaa. Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Voidaan suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielmantekijän tukimateriaali, joka on koottu Moodleen.

Lisätietoja

Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Tutkielma jätetään arvioitavaksi syksyn seminaarin osalta 31.12. mennessä ja kevään seminaarin osalta 31.5. mennessä. Tutkielmasta toimitetaan yksi painettu versio laitoksen arkistoon.

Opiskelija voi halutessaan pyytää palautetta tutkielmansa arvosanasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet