Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0017 Määrälliset tutkimusmenetelmät, osa I 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Leena Koivusilta ja sosiaalitieteiden yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tutkimusprosessin luonteen, tilastollisen päättelyn perusteet ja osaa kuvailla aineistoja ja muuttujia. Tärkeää on myös ymmärtää, mihin tutkimuksella pyritään tilastollisia menetelmiä käytettäessä. Lisäksi opitaan kysely- rekisteri- ja sosiaalitilastollisen tutkimuksen perusperiaatteita.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi tilastollisen päättelyn perusteita sekä aineistojen ja muuttujien kuvailua.

Opintojaksolla käsitellään seuraavat asiat:
- Määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessi
- Rekisteri-, kyselytutkimus- ja makrotason aineistot
- Tilastollinen päättely
- Kyselylomakkeen suunnittelu ja aineiston kerääminen
- Muuttujien mittaustasot ja jakaumat
- Aikasarjat
- Tunnusluvut

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso suoritetaan ennen kurssia Tilastotieteen peruskurssi soveltajille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 8 t 0 t

Luennot 16 h suoritetaan tenttimällä sekä ohjatut harjoitukset 8 h. Lisäksi kirjallisuuden itseopiskelua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson oheislukemistona voi käyttää seuraavia kirjoja:

Alkula, Pöntinen & Ylöstalo (1994/2002) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät.

Holopainen & Pulkkinen (2002/2008) Tilastolliset menetelmät.

Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen (2014/2016) Tilastollisten menetelmien perusteet.

Vehkalahti (2008/2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain sosiaalitieteiden ja sosiaalityön pääaineopiskelijoilla.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet