Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1004 Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Johanna Leinonen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan sekä teoreettisiin näkökulmiin. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Sisältö

Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka luento-osiossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 10 t
Ryhmätyöskentely 0 t 8 t
Itsenäinen työskentely 45 t 0 t

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy sekä lähiopetusta että verkko-opetusta Moodlessa. Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luento- ja verkkoryhmätyöskentelyyn, lukemalla oheiskirjallisuutta sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Luentopäiväkirja Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa luennot ja kirjallisuus sekä oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla 1-5. Luentopäiväkirjan arviointi hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot.
  JA
 2. Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives.

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet