Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL9020 Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki, uskontotiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää uskonnon merkityksen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Hän tuntee nykypäivän Suomen monikulttuurisen ja moniuskontoisen kentän pääpiirteet. Hän osaa soveltaa oppimaansa tarkastelemalla uskonnon ja maahanmuuton suhdetta suomalaisessa kulttuurissa.

Sisältö

Opintojaksossa keskitytään monikulttuurisuuden ilmenemismuotoihin ja vaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityishuomiota kiinnitetään islamia koskeviin kysymyksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 3 op
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luentopassi Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa joko esseellä tai luentopassilla. Esseen aiheesta sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Oppimateriaalien lisäksi käytetään muuta esseen aiheeseen soveltuvaa kirjallisuutta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.      Gerd Baumann 1999: Multicultural Riddle. Rethinking national, ethnic, and religious identities.

2.      Tuomas Martikainen 2013: Religion, Migration, Settlement: Reflections on Post-1990 Immigration to Finland.

Lisätietoja

Lisätiedot
Kurssi on mahdollista suorittaa myös verkkokurssina. Kurssilla tarvittava materiaali on saatavilla kurssin verkkoalueella. Verkkokurssin vastuuopettaja on Ilmari Raevuori (FM). Suorituksen voi korvata osallistumalla sovitusti myös osallistumalla teemaan liittyviin kursseihin, luentoihin, seminaareihin tai tapahtumiin. Suoritustapana on tällöin luentopassi ja luentopäiväkirja. Tästä on sovittava etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet