Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL2002 Näkökulmia monikulttuurisuuden historiaan 3–5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Essi Huuhka ja Aleksi Huhta

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä historiallisesta näkökulmasta.

Sisältö

Kurssin pääpaino on ajatuksessa, että ihmisten liikkuvuus ja elämä kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä eivät ole uusia ilmiöitä. Luennoilla käsitellään Suomen ja Euroopan kulttuurisen moninaisuuden historiaa erityisesti 1800- ja 1900-luvuilla. Ryhmätöissä paneudutaan yksittäisten maiden historioihin monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Kurssi koostuu 14 tunnista luentoja ja seminaareja (pienryhmätöitä). Jos opiskelija haluaa laatia lisäsuorituksena esseen, asiasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan luentojen alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet