Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS1009 S.2 Markkinat II 5 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen
Edeltävät opinnot
Sosiaalitieteiden / taloussosiologian aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijoiden käsitystä markkinoiden asemasta nykymuotoisessa talousjärjestelmässä. Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää markkinoita teoreettisesti ja empiirisesti taloussosiologisesta viitekehyksestä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija syventyy taloussosiologian markkina-ajatteluun ja ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen, jonka pohjalta pidetään esitelmä. Aihealueet koostuvat ajankohtaisista, markkinoiden eri muotoja käsittelevistä ilmiöistä. Tutkimuskirjallisuudesta keskustellaan viikoittaisissa lukupiiritapaamisissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Vaadittaviin opintosuorituksiin kuulu kirjallinen työ, joka esitetään lukupiirissä käsiteltävien alustusten ja artikkelien pohjalta. Lisäksi opintosuorituksiin kuuluu aktiivinen osallistuminen lukupiirin istuntoihin ja siellä käytävään keskusteluun. Mahdolliset poissaolot on korvattava kirjallisilla töillä. Arvosanan määräytyminen: kirjalliset työt (50 %), esitelmä (30 %) ja aktiivisuus tunnilla (20 %).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallinen lukupaketti (jaetaan erikseen Moodlessa).

Lisätietoja

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää markkina-ajattelun perusteiden tuntemusta. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut ko. opintojaksoa tai vastaavaa osana sosiaalitieteiden kandidaatintutkintoaan, tulee hänen tutustua opintojakson vastuuhenkilön antamaan ennakkomateriaaliin. Opintojaksolle otetaan enintään 12 opiskelijaa. Taloussosiologian pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Mikäli opintojaksolla on tilaa, voivat myös muiden oppiaineiden opiskelijat osallistua opintojaksolle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet