Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS1016 S.5 Pro gradu -seminaari 1 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen ja yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Seminaarin kuluessa opiskelija esittää pro gradu -tutkielmansa tutkimussuunnitelman ja keskittyy tutkimusongelman asettamiseen, teoreettisen viitekehyksen laatimiseen sekä empiirisen tutkimusasetelman hahmottamiseen. Lisäksi opiskelija kommentoi muiden tutkielmakäsikirjoituksia.

Sisältö

Oman opinnäytetyön suunnittelu, sen edistäminen käytännössä sekä aktiivinen seminaarityöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Seminaarissa seurataan jokaisen osallistujan työn etenemistä. Osallistujat kirjoittavat työn eri vaiheissa esityksiä ja saavat palautetta sekä opettajalta että muilta seminaarilaisilta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Tutkimusseminaari järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.

Lisätietoja

Seminaariin ilmoittautuminen ennen lukukauden alkamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet