Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3056 A.10 Asiakirjat ja dokumentointi, sivuaineopiskelijat 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot.

Yleiskuvaus

Verkko-opetus, oppimispäiväkirja ja harjoitustehtävä (3op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa dokumentoinnin roolin osana asiakastyötä ja hallitsee hyvän dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija hahmottaa asiakirjoja ja niiden laatimista koskevan lainsäännön.
Opiskelija osaa arvioida kirjoittamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia sosiaalityössä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään asiakastyön hyvän dokumentoinnin periaatteisiin sekä asiakkaiden oikeuksiin ja viranomaisen velvollisuuksiin kirjaamiseen liittyen. Opiskelija oppii hahmottamaan kirjaamisen roolia osana sosiaalityön työkäytäntöjä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen verkko-opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet