Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0002 P.2 Suomalainen yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Sosiaalitieteiden yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:
- saa yleiskuvan suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisista, kulttuurisista ja taloudellisista rakenteista sekä niiden historiallisesta rakentumisesta ja muutoksista
- tunnistaa keskeisiä sosiaalitieteellisiä käsitteitä ja näkökulmia
- osaa soveltaa niitä yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun

Sisältö

Luennoilla ja niihin liittyvillä oheismateriaaleilla esitellään suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä rakenteita ja muutosprosesseja.

Kirjallisuuspaketti käsittelee taas suomalaisten yhteiskuntaa ja sen muutoksia talouden, luokkaerojen, sukupolvien, sukupuolen sekä elämäntapahtumien näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luento-opetus 24 t ja ohjattu verkkotyöskentely TAI kirjallinen tentti tenttiakvaariossa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Ohjattu verkko työskentely Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuskuulustelu Kirjallinen tentti 5 op
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Opiskelija voi saada 5 op joko osallistumalla luennoille ja verkkotyöskentelyyn TAI suorittamalla kirjallisuustentin. Molemmista suoritusvaihtoehdoista ei voi saada opintopisteitä. Kirjallisuuspaketti tentitään tenttiakvaariossa (https:// tenttis.utu.fi).

Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson yhteydessä Opiskelijaksi yliopistoon -jaksoon kuuluvan oppimistaitotehtävän.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet