Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0005 A.1 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Heikki Ervasti

Osaamistavoitteet

Opintojakso laajentaa opiskelijan tietoja sosiaalipoliittisten ja hyvinvointijärjestelmien luonteesta ja kehityksestä sekä niitä koskevan tutkimuksen suuntauksista.

Sisältö

Luennoilla, harjoituksissa ja kirjallisuuden pohjalta tutustutaan erilaisten hyvinvointivaltiojärjestelmien muotoutumiseen, toimintaperiaatteisiin, sosiaalisten riskien ratkaisemiseen sekä siihen, minkälaisia seurauksia eri järjestelmien toiminnalla on kansalaisten hyvinvointiin. Opiskelijan tietoja sosiaalitieteiden peruskäsitteistä ja niiden erilaisista tulkinnoista syvennetään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luennot, niihin liittyvät harjoitukset yhteensä 24 h ja kirjallinen luentokuulustelu. Osa luennoista korvataan kirjallisilla harjoituksilla. Lisäksi opintojaksoon opiskellaan kirjallisuus, joka suoritetaan kirjatenttinä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallisuuskuulustelu Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Kirjallisuus tentitään luentokurssin aikana tenttiakvaariossa. Opintojakson pisteet kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen kun molemmat osiot (luentokurssi ja kirjallisuus) on suoritettu.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet sosiaalipolitiikan lv. 2016-2017 opintovaatimusten A.1 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi -jakson, eivät voi suorittaa tätä jaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden aineopinnot (Sosiaalitieteet)
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet