Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0011 A.4 Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Elina Kilpi-Jakonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä sosiaalitieteellisten käsitteiden avulla. Opiskelija tietää, mitä teorialla tarkoitetaan ja miksi sitä tarvitaan sosiaalitutkimuksessa, tuntee keskeisiä klassisia ja nykyaikaisia yhteiskuntateorioita sekä osaa arvioida niitä kriittisesti.

Sisältö

Opiskelija osallistuu opintojaksolle, jossa luennoin ja keskusteluin opiskellaan yhteiskuntateorioita ja teoreettista ajattelua sekä tenttii oheiskirjallisuuden. Luentokurssilla painotetaan pari- ja ryhmäkeskusteluja, joiden kautta opiskelijat oppivat soveltamaan teoreettisia käsitteitä yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luennot 20 t ja oheiskirjallisuuden lukeminen.

Luennot tentitään luentotenttinä, kirjallisuus sähköisenä tenttinä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallisuuskuulustelu Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Kirjallisuus tentitään luentokurssin aikana tai sitä ennen tenttiakvaariossa. Opintojakson pisteet kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen kun molemmat osiot (luentokurssi ja kirjallisuus) on suoritettu.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet