Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0012 A.4 Yhteiskunnallinen muutos ja sosiaaliset liikkeet 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Suvi Salmenniemi

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee sosiologisia näkökulmia yhteiskunnalliseen muutokseen ja sosiaalisiin liikkeisiin ja tunnistaa niiden historiallisen rakentumisen. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti yhteiskunnallisia valtasuhteita ja niitä koskevia muutospyrkimyksiä.

Sisältö

Opintojaksolla lähestytään yhteiskunnallista muutosta erilaisten teemojen, kuten sukupuolen ja seksuaalisuuden, perheen, työn, monikulttuurisuuden, kaupungistumisen, globalisaation ja teknologisen muutoksen kautta. Kokonaisuus tutustuttaa vallankäytön muotoihin ja sosiaalisten liikkeiden ja kansalaisaktivismin merkitykseen yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä tai jarruttamisessa. Se myös perehdyttää yhteiskunnallista muutosta ja sosiaalisia liikkeitä koskevaan sosiologiseen tutkimukseen ja käsitteistöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Osallistuminen luennoille (20 t), oppimispäiväkirja ja pienryhmätyöskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus julkaistaan opintojakson Moodle-sivulla.

Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet