Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0015 A.4 Markkinat 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva markkinoiden asemasta nykymuotoisessa talousjärjestelmässä. Kurssi antaa valmiudet tarkastella markkinoita taloudellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen järjestyksen keskeisinä instituutioina. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa markkinoiden eri muotoja yhteiskunnan mikro- ja makrotasoilla sekä ymmärtää sosiaalitieteellisten markkinakäsitysten erityspiirteitä.

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu markkinoiden historiaa ja eri muotoja käsittelevästä luentokurssista sekä luentokurssia tukevasta kirjallisuudesta. Luennot keskittyvät taloustieteen ja taloussosiologian markkinakäsitysten eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä markkinalogiikan laajentumiseen arkielämässä. Luentokurssin aikana suoritettavan kirjallisuus käsittelee markkinoita laajempana yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Oppimispäiväkirja Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Kirjallisuuskuulustelu Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Kirjallisuus tentitään luentokurssin aikana tenttiakvaariossa (https://tenttis.utu.fi). Opintosuoritus kirjataan opintorekisteriin sen jälkeen kun molemmat osiot (luentokurssi ja kirjallinen tentti) on suoritettu.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet