Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS1021 Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus 5 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Aki Koivula
Edeltävät opinnot
Sosiaalitieteiden/taloussosiologian aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kyselytutkimusaineiston keruuseen liittyvät teoriat ja menetelmät. Sen lisäksi opiskelija ymmärtää kyselytutkimusten käytäntöjen sovellettavuuden akateemisen tutkimuksen ulkopuolella.

Sisältö

Opintojaksolla käydään vaiheittain läpi survey-tutkimukseen liittyvät käytännöt osallistumalla jonkin tuoreen kyselytutkimusaineiston kokoamis- ja edintointiprosessiin. Opintojaksolla perehdytään teorian ja käytännön tasolla lomakesuunnitteluun, tutkittavien tavoittamiseen, erilaisiin keruutekniikoihin, aineiston tilastolliseen editointiin sekä otannan ja mittaamisen perusmenetelmiin. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää tilastomenetelmien perusteiden hallintaa (esim. tilastotieteen peruskurssin tiedot). Opintojakso koostuu teoreettisista luennoista, harjoituksista, lukupiiristä ja ryhmätyönä tehtävästä projektityöstä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset, 14 t (2 vt).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2018.

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Taloussosiologian pääaineopiskelijat ovat etusijalla, mutta opintojaksolla on rajoitetusti paikkoja myös muiden oppiaineiden opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet