Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ2940 Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Riitta Granfelt

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet soveltaa yleisimpiä laadullisia tutkimusmenetelmiä käytännössä, muun muassa pro gradu -tutkielmassaan.

Sisältö

Luento-opetus, jossa käsitellään yleisimpiä laadullisen tutkimus lähestymistapoja; oheiskirjallisuus; analyysiharjoitus. Luento-opetusta ja menetelmäkirjallisuutta soveltamalla opiskelija suorittaa analyysiharjoituksen valitsemallaan empiirisellä aineistolla.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sosiaalitieteiden/sosiaalityön aineopinnot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luennot 16 h, oheiskirjallisuus ja analyysiharjoitus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja analyysiharjoitus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Analyysiharjoitus arvostellaan asteikolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Sovitaan erikseen


Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen. Etusijalla valinnassa on sosiaalityön pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Sosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet