Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO0008 PJO23 Organisaatio- ja johtamistieteen klassikot 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Markus Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelijalla on hyvät perustiedot johtamis- ja organisaatioteorioiden klassikoista. Kurssin aikana opiskelija saa valmiudet tunnistaa, arvioida ja analysoida keskeisiä klassikkoteorioita. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee:
- tunnistamaan ja analysoimaan johtamis- ja organisaatioteorioiden klassikkotekstejä
- analysoimaan klassikoita historiallisesta, tämänhetkisestä ja tulevaisuuteen suuntautuvasta näkökulmasta.
- lukemaan kriittisesti organisaatioteorian klassikoita
- muodostamaan näkemyksen organisaatioteorian klassikoiden merkityksestä.

Sisältö

Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle perusymmärrys ja valmiudet arvioida klassisia johtamis- ja organisaatioteorioita. Kurssin aikana opiskelijat oppivat tuntemaan klassisia organisaatioteorioita, ihmisten johtamiseen liittyviä teorioita sekä rakenneanalyyttisia teorioita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 11 t 0 t
Seminaari 11 t 0 t

Kurssia ei järjestetä, jos opiskelijoita on alle 10.
Luennoilla ja seminaareissa käydään läpi kurssiin liittyvä lukemisto, jota syvennetään etukäteen valmisteltavien esityksien avulla, jotka perustuvat kurssilukemistoon. Kurssilla on pakollinen läsnäolo 80 % tapaamiskerroista. Kaikki presentaatiot tulee kuitenkin palauttaa mahdollisesta poissaolosta huolimatta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Lukupäiväkirja
Presentaatiot
Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja seminaareihin

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk, III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kirja: Jay M. Shafritz and Steven J. Ott (2015) Classics of Organization Theory. Eight Edition. Cengage Learning.

2. Laaja artikkelikokoelma, ilmoitetaan kokonaisuudessaan kurssin alussa.

B. Üsdiken & A. Kieser (2004) Introduction: History in organization studies. Business History, 46, 321-330.

A. Kieser (1994) Crossroads – Why organization theory needs historical analysis – And how this should be performed. Organization Science, 5, 608-620

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.