Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2600 Harjoittelu / Johtaminen ja organisointi, perus- ja aineopinnot 1–6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Harri Virolainen

Osaamistavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija käytännön työelämään ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa ja käyttää tieteellistä tietoa. Harjoittelun on vastattava tutkinnon ja opintojen osaamistavoitteita.

Erityisestä syystä harjoitteluksi voidaan hyväksyä myös sellaista tutkintoalan opintojen mukaista osaamista ja ammattitaitoa kehittävää työkokemusta tai koulutusta, joka on hankittu ennen opintojen alkamista.

Sisältö

Opintoihin liittyvä harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden perehtyä yliopiston tarjoamien tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä, kehittää ammattitaitoa ja edistää urasuunnitelmien toteutumista.

Harjoittelun määrä sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa voi olla enintään kuusi opintopistettä. Harjoittelua voi siis olla enintään 12 op. Harjoittelusta ei anneta arvosanaa.

Harjoittelujakso voi koostua useammasta työjaksosta. Harjoittelun on oltava luonteeltaan ammattialan harjoittelua, joten harjoitteluksi ei voida hyväksyä yleisluontoista työkokemuksen hankkimista. Esimerkiksi toimistorutiineihin liittyvät tehtävät tai asiakaspalvelutehtävät eivät ole opintopisteitä tuottavaa harjoittelua.

Tarkemmat ohjeet harjoittelusta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/pori/opiskelu/opinnot/Sivut/Harjoittelu.aspx

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

2 op vastaa neljää kokopäivätoimista harjoitteluviikkoa. 6 op vastaa silloin kolmen kuukauden harjoittelujaksoa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii lopullista hyväksymistä varten harjoitteluraportin harjoittelun vastuuhenkilön ohjeiden mukaan. Harjoittelusta laadittava raportti on palautettava harjoittelun vastuuhenkilölle 2 kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä. Raporttiin on liitettävä työtodistus.

Suositellut suoritusajankohdat

Ennen harjoittelua on otettava yhteyttä ko. aineen harjoitteluvastaavaan ja varmistuttava harjoittelun sopivuudesta. Suositeltavaa on sopia alustavasti ainakin harjoittelun suorituspaikasta ja kestosta sekä puhua työtehtävien ja vastuualueiden sisällöstä.

Lisätietoja

Harjoittelu voidaan sisällyttää joko pää- tai sivuaineeseen. Harjoittelun hyväksyy kyseisen aineen harjoittelun vastuuhenkilö.

Harjoitteluopintopisteet lasketaan mukaan pää- tai sivuaineen laajuuteen ja minimivaatimuksiin samoin kuin opintojaksotkin.

Tarkemmat ohjeet harjoittelusta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/pori/opiskelu/opinnot/Sivut/Harjoittelu.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.