Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2024 ES19 Blog español 2–3 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-C1

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kohdemaansa toiminta- ja tapakulttuuriin. Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti opiskelijan lähtökohtien mukaan.

Sisältö

Ollessaan opiskelijavaihdossa espanjankielisessä maassa opiskelija kommentoi blogissaan opiskelu- tai työpaikassaan kokemiaan viestintätilanteita kielen ja kulttuurin näkökulmasta. TuKKK:ssa opiskelevilla ei-espanjankielisillä vaihto-opiskelijoilla on vastaavasti mahdollisuus kirjoittaa kokemuksistaan Suomessa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely 27-81 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Säännölliset blogipäivitykset espanjaksi (joka toinen viikko) vaihto-opiskelun tai työharjoittelun ajalta (vähintään 2-3 kuukautta).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Spanish, Turku (Espanjan kieli ja liikeviestintä)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet