Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2026 ESe20 Vamos de intercambio 2 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-C1

Osaamistavoitteet

Opiskelija selviytyy vaihtokohteessaan erilaisista arkielämän tilanteista, vaihto-opiskeluun vaadittavasta tiedonhankinnasta sekä opiskelusta espanjan kielellä. Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti opiskelijan lähtökohtien mukaan.

Sisältö

Moodle-materiaalin avulla opiskelija kertaa itsenäisesti ja valitsemassaan aikataulussa aiemmin oppimiaan rakenteita ja sanastoa sekä oppii hankkimaan erilaista tietoa vaihto-opiskelujaksoaan varten. Lisäksi opiskelija päivittää säännöllisesti oppim ispäiväkirjaa Moodlessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Suullinen tentti
  • espanjaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • espanjaksi

Neljä kirjallista ja kaksi suullista työtä sekä oppimispäiväkirjamerkinnät espanjaksi jokaisen opiskellun jakson jälkeen. Lisäksi suositellaan opintojaksoa ES4b suullisen kielitaidon vahvistamiseksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

22.2.2021 - 7.3.2021
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet