Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2026 ESe20 Vamos de intercambio 2 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-C1

Osaamistavoitteet

Opiskelija selviytyy vaihtokohteessaan erilaisista arkielämän tilanteista, vaihto-opiskeluun vaadittavasta tiedonhankinnasta sekä opiskelusta espanjan kielellä. Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti opiskelijan lähtökohtien mukaan.

Sisältö

Moodle-materiaalin avulla opiskelija kertaa itsenäisesti ja valitsemassaan aikataulussa aiemmin oppimiaan rakenteita ja sanastoa sekä oppii hankkimaan erilaista tietoa vaihto-opiskelujaksoaan varten. Lisäksi opiskelija päivittää säännöllisesti oppim ispäiväkirjaa Moodlessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Suullinen tentti
  • espanjaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • espanjaksi

Neljä kirjallista ja kaksi suullista työtä sekä oppimispäiväkirjamerkinnät espanjaksi jokaisen opiskellun jakson jälkeen. Lisäksi suositellaan opintojaksoa ES4b suullisen kielitaidon vahvistamiseksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet