HOIT6703 Global Health Policy and Ethics in Health Care 5 ECTS
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professor Helena Leino-Kilpi & professor Sanna Salanterä

Osaamistavoitteet

The student is able to recognize guidelines for health policy and different models of health service systems globally. The student acknowledges, understands and can analyze the ethical problems arising in health care.

Sisältö

Health from global perspective
Global health policy - strategic programs, action plans, main projects
Health care organizations from global perspective
Ethics in health care (rights, participation, empowerment)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 105 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Seminaari
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Accepted seminar paper
Written exam
Written assignment

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Strategies, action plans, and current articles about 100 pages.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Nursing Science
Department of Biochemistry
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Nursing Science
Nursing Science
Finnish Study Modules