Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKIT1001 IT1 Liike-elämän italian kurssi 1 2 op
Vastuutaho
Italian kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Veera Scotto di Marco
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kaupallisen kielen sanastoa ja on parantanut italian kielen keskeisten perusrakenteiden aktiivista ymmärtämistä ja käyttövalmiutta. Hän on tutustunut italialaiseen liikekulttuuriin sekä liikeviestintään ja selviytyy yksinkertaisissa tilanteissa italiankielisen kauppakumppanin kanssa.

Sisältö

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat Italian talous, liikekulttuuri, yrityksen toiminta sekä liikeviestintä.
Kielioppi: stare + gerundi / stare per + perusmuoto, perfekti / imperfekti, relatiivipronominit, futuuri, käskymuodot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 0 t 54 t

Opetuskieli

italia, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
Kirjallinen tentti
  • italiaksi

Kurssiin ei kuulu kontaktiopetusta, vaan se suoritetaan itsenäisesti Moodlessa itse laaditun aikataulun mukaisesti Italian jatkokurssin I ohessa tai sen jälkeen. Ennen kurssia sovitaan opettajan kanssa aikataulusta sekä kirjallisten harjoitusten palautuksesta.
Harjoitustöiden sekä tentin lisäksi kurssiin kuuluu 3 tapaamista italialaisen tuutorin kanssa tai muulla tavoin suoritetut suulliset harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Suositellut suoritusajankohdat

KIIT0001 Italian kieli: Alkeiskurssi I, KIIT0007 Italian kieli: Alkeiskurssi II, KIIT0002 Italian kieli: Jatkokurssi I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssialue Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet