Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XHKT0055 Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
Vastuutaho
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Vastuuhenkilö
16-17: Taiteiden tutkimuksen oppiaineiden opettajat, 17-18 Lea Rojola (KotKi), Aino Mäkikalli (YlKi), Veijo Hietala (mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taiteiden tutkimuksen lähtökohdat ja sen keskeiset käsitteet sekä ymmärtää niiden historiallisuuden.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään taiteiden tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja niiden historialliseen muodostumiseen sekä niiden soveltamiseen eri taiteenalojen tutkimuksessa. Tarkasteltavia käsitteitä ovat taide, teos, teksti, intertekstuaalisuus ja -mediaalisuus, väline (media), tulkinta ja kokemus, merkitys, traditio ja konventio, kerronnallisuus, representaatio, laji (genre) ja diskurssi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luentokurssi kuulusteluineen tai erityistapauksessa kirjatentti.

Ohjeet lukuvuodelle 2016-2017:

Ne opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson toiseen taiteiden tutkimuksen oppiaineeseen, korvaavat kohdan pääsääntöisesti erillisellä kirjatentillä.

Korvaavat suoritustavat oppiaineissa:

Kotimainen kirjallisuus: "Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä", toim. Outi Alanko & Tiina Käkelä-Puumala, Helsinki: SKS 2001.

Mediatutkimus: sivuaineopiskelijoille kirjatentti vastuuopettajan ohjeiden mukaan.

Musiikkitiede: Musiikkitieteen pääaineopiskelijat voivat erityistapauksessa korvata kurssin kirjatentillä. Myös ne mediatutkimuksen, taidehistorian tai kirjallisuusaineiden opiskelijat, jotka käyttävät kurssin osana jonkin muun oppiaineen opintoja, korvaavat kurssin kirjatentillä. Muut sivuaineopiskelijat osallistuvat taiteiden tutkimuksen yhteiskurssin luennoille tai suorittavat kirjatentin. Kaikissa tapauksissa tentittävänä kirjallisuutena on Richard Shusterman: Taide, elämä ja estetiikka sekä Yrjö Heinonen (toim.): Taide, kokemus ja maailma (2 op), molemmat valikoiden.

Taidehistoria: Mediatutkimuksen, musiikkitieteen, kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat, jotka opiskelevat taidehistoriaa sivuaineena, voivat korvata Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet -jakson (3 op) sekä Opiskeluvalmiudet -jakson (2 op) aineopintojen erikoiskurssilla (5 op).
Muut sivuaineopiskelijat osallistuvat Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet -luentokurssille tai tenttivät teoksen Richard Eldridge: Johdatus taiteenfilosofiaan (3 op). Opiskeluvalmiudet -jakson muut sivuaineopiskelijat korvaavat tenttimällä teoksen Yrjö Heinonen (toim.): Taide, kokemus ja maailma (2 op).

Yleinen kirjallisuustiede: Ne yleisen kirjallisuustieteen opiskelijat, jotka käyttävät kurssin osana jonkin muun oppiaineen opintoja, suorittavat korvaavana kirjatenttinä Ruohonen, Sevänen, Turunen (toim.): Paluu maailmaan, s. 103-485.

Ohjeet lukuvuodelle 2017-2018:

Ne opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson luentokurssina toiseen oppiaineeseen, korvaavat jakson pääsääntöisesti kirjatentillä.

Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria: Sivuaineopiskelijat voivat korvata luentokurssin kirjatentillä, johon luetaan teos Noel Carroll: Philosophy of Art: A Contemporary Introduction (2002). Tentin voi suorittaa minä tahansa mediatutkimuksen laitostenttipäivänä (EI tiedekuntatentissä), ja sen ottaa vastaan mediatutkimuksen yliopistonlehtori Veijo Hietala. Tenttiin ilmoittaudutaan tenttikuorella, joka tulee toimittaa mediatutkimuksen toimistoon viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Carrollin teosta voi lainata e-kirjana Volterin kautta, ja se on myös vapaasti luettavissa verkossa.

Kirjallisuusaineet: Suoritukset samoin kuin lukuvuoden 16-17 ohjeistuksissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies