Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI1680 S3. Pro gradu -seminaari 10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
John Richardson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
S1. ja S2. ainakin aloitettuina.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja kirjoittamaan tieteellistä tutkimusta sekä hallitsee omaan pro gradu -tutkielmaansa liittyvän kirjallisuuden, teoriat ja menetelmät. Lisäksi hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Tutkimustaitojen kehittäminen (tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimustehtävän asettaminen ja rajaaminen), suullisen ja kirjallisen akateemisen viestinnän harjoittelu, tutkimussuunnitelman laatiminen ja pro gradun kirjoittamisprosessin hallinta. Seminaarissa tutustutaan prosessikirjoittamiseen, työstetään omaa tutkielmaa ja harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Pakollinen seminaari kestää koko lukuvuoden.

Opetuskieli

suomi

Opetus suomen kielellä, mutta opiskelijalla on tarvittaessa mahdollisuus englanninkieliseen erillisohjaukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyöt, tutkimussuunnitelman kirjoittaminen ja opponointi, pro gradu -tutkielman kirjoittaminen ja sen osien esittely seminaarissa, muiden osallistujien tekstien lukeminen ja opponointi, seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja pro gradun valmistaminen.

Seminaari on pakollinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies