Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI0987 S4. Pro gradu -tutkielma / sivuaineen tutkielma 20–40 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
John Richardson

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee toteuttamaan itsenäisesti pienimuotoisen tutkimusprojektin. Hän kykenee asettamaan mielekkään musiikkia koskevan tutkimusongelman ja vastaamaan siihen tieteen keinoin sekä omaa valmiudet asiatekstin kirjoittamiseen ja tieteelliseen keskusteluun osallistumiseen.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmaan kuuluvat tutkimustaidot: tutkimustehtävän rajaus ja asettaminen musiikkitieteen tutkimusperinteeseen; tiedonhaku ja lähdekritiikki; aiemman tutkimuksen hallinta ja kriittinen arviointi; aineiston hankinta, tuottaminen ja analyysi; teorioiden ja metodien hallinta; tutkimustulosten raportointi, lähdeviitetekniikka ja hyvän tieteellisen asiaproosan tuottaminen; kyky vastaanottaa kriittistä palautetta omasta työskentelystä.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi
  • suomeksi

Tutkielman kirjoittaminen oman ohjaajan tukemana. Tutkielman voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielma 40 op, sivuaineen tutkielma 20 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies