Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI3008 S2.a. Populaarimusiikin erityiskysymyksiä 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa populaarimusiikin tutkimuksen ajankohtaisia lähestymistapoja ja menetelmiä pro gradu -tutkielmassa ja käytännön asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Syventävä perehtyminen valittuihin populaarimusiikin tutkimuksen lähestymistapoihin ja menetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luentokurssi TAI Essee TAI Kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö TAI Essee TAI Kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssi: kurssin oheiskirjallisuus.

Essee- ja kirjatenttisuoritus: Bennett & Peterson, Music Scenes: Local, Translocal and Virtual; Brackett, Interpreting Popular Music; Hesmondhalgh & Negus (toim.), Popular Music Studies; Frith, Performing Rites; Frith, Taking Popular Music Seriously: Selected Essays; Frith (toim.), Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies III;  Frith & Goodwin (toim.), On Record; Middleton, Studying Popular Music; Middleton (toim.), Reading Pop; Moore (toim.), Analyzing Popular Music; Negus, Popular Music in Theory; Scott, Sounds of the Metropolis: The 19th Century Popular Music Revolution in London, New York, Paris, and Vienna. Scott (toim.), The Ashgate Research Companion to Popular Musicology; Shuker, Understanding Popular Music.

Kirjallisuudesta sovittava vastuuopettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista tai esseen tekemistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies