Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2203 S2.c. Musiikki, media ja nykykulttuuri II 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
John Richardson
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa valitsemiaan musiikin, nykykulttuurin, median, audiovisuaalisuutta ja taiteidenvälisyyttä koskevia lähestymistapoja pro gradu -tutkielmassa ja käytännön asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Syventävä perehtyminen johonkin musiikin median, nykykulttuurin, audiovisuaaliseen ja taiteidenväliseen tutkimus-alueeseen.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

(i) Edward, Rocking the Classics: English Progressive Rock and the Counterculture (2 op); Encarnacao, Punk Aesthetics and New Folk (2);  Fink; Repeating Ourselves: American Minimal Music as Cultural Practice; (2 op) Holmes, Electronic and Experimental Music (3. tai 4. painos; 5 op kokonaan); Kahn, Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts (3 op); Kuljuntausta, On/Off: Eetteriäänistä sähkömusiikkiin (5 op s. 7-335 ja 449-647); Reynolds, Generation Ecstacy: Into the World of Techno and Rave Culture (3 op).

(ii) Altman, American Film Musical (3 op) ; Chion, Audio-Vision (2 op): Cook, Analysing Musical Multimedia (2 op); Flinn, Strains of Utopia: Gender, Nostalgia, and Hollywood film music (3 op); Gorbman, Unheard Melodies: Narrative Film Music (3); Kassabian, Hearing Film (2); Leppert, The Sight of Sound (3 op); Richardson, An Eye for Music: Popular Music and the Audiovisual Surreal (3 op=; Välimäki, Miten sota soi? (2 op); Välimäki: Muutoksen musiikki (2 op).

iii) Collins, Game Sound: An Introduction to the History, Theory and Practice of Video Game Music and Sound Design (2 op); Cheng, Sound Play: Video Games and the Musical Imagination (3 op); Richardson, Gorbman & Vernallis (toim.), The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics (osin, sopimuksen mukaan); Vernallis, Herzog ja Richardson, The Oxford Handbook of Sound and Image in Digital Media (osin, sopimuksen mukaan).

iv)  Taylor, Strange Sounds: Music, Technology and Culture (2 op): Ashby, Absolute Music, Mechanical Reproduction (2 op); Doyle, Echo and Reverb: Fabricating Space in Popular Music Recording 1900-1960 (2 op); Lysloff & Gay, Music and Technoculture (valikoidusti, 1-2 op); Moylan, The Art of Recording: Understanding and Crafting the Mix (2 op); Negus, Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry; Théberge, Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming Technology (2 op); Veal, Dub: Soundscapes & Shattered Songs in Jamaican Reggae (3 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies