Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI1726 A5.d. / S2.d. Musiikin filosofia, estetiikka ja ääniympäristö 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Susanna Välimäki

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskäsitys musiikin filosofiasta ja estetiikasta, äänen ja ääniympäristön tutkimuksesta sekä musiikin ja identiteetin välisen kytköksen tarkastelutavoista. Hän osaa soveltaa valitsemansa suuntauksen lähtökohtia musiikkitieteellisen harjoitustyön, esseen tai HuK-tutkielman rajoissa.

Sisältö

Yksi tai useampi seuraavista osa-alueista: (i) musiikin filosofia ja estetiikka; (ii) ääni, kuuleminen ja ääniympäristö; (iii) musiikki ja identiteetti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö TAI Essee TAI Kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Essee- ja kirjatenttisuoritus:

(i) Dahlhaus, Musiikin estetiikka; Lippman, A History of Western Musical Aesthetics; Musiikki-lehti 1/2008 (Fenomenologinen musiikintutkimus, s. 1–134); Scruton, The Aesthetics of Music; Torvinen & Padilla (toim.), Musiikin filosofia ja estetiikka: kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä; Torvinen & Mantere, Musiikki? Johdatus musiikin filosofiaan ja estetiikkaan;
(ii) valitaan yhteensä 5 op seuraavista: Ampuja & Kilpiö (toim.), Kuultava menneisyys (3 op); Järviluoma & Wagstaff (toim.), Soundscape Studies and Methods (2 op); Chion, The Voice in Cinema (2 op); Kuljuntausta, Äänen Extreme (3 op); Torvinen, "Johdatus ekomusikologiaan" (Etnomusikologian vuosikirja 24 [2012], s. 8–34) & Ingram, Jukebox in the Garden: Ecocriticism And American Popular Music since 1960 (Torvisen artikkeli ja Ingramin kirja yhteensä 3 op);
(iii) McClary, Feminine Endings; Åberg & Skaffari (toim.), Moniääninen mies: maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa; Peraino, Listening to the Sirens: Musical Technologies of Queer Identity from Homer to Hedwig; Välimäki, Muutoksen musiikki; Born & Hesmondhalgh (toim), Western Music and its Others: difference, representation and appropriation in music; Scott, Musical Style and Social Meaning; Thornton, Club Cultures: Music, Media, and Subcultural Capital.

Kirjallisuudesta sovittava vastuuopettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista tai esseen tekemistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies