Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2201 S2.e. Työelämävalmiudet II 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Susanna Välimäki
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt niitä musiikkitieteilijän ammattikuvaan kuuluvia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita hän tarvitsee käytännön työelämässä yliopiston ulkopuolella. Harjoittelu: Opiskelijalla on kosketuspintoja käytännön työelämään.

Sisältö

Yleistajuinen musiikista kirjoittaminen, musiikkikritiikin teoria ja käytäntö, musiikkitoimittajan perustaidot (printtimedia, radio, televisio ja internet), musiikkiteollisuuden ja -kustannustoiminnan periaatteet sekä musiikkitiedottamisen, kulttuurihallinnon ja -politiikan perustiedot. Jakso voidaan suorittaa myös harjoitteluna: Työelämäharjoittelu musiikkitieteen opintoja sivuavalla alalla, esim. jossakin musiikkialan organisaatiossa, yrityksessä, yhteisössä tms. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely TAI kirjatentti TAI muu sopimuksen mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi

Suoritusmuodon mukaan; sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Harjoittelu: Työharjoittelu sekä sen raportointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Harjoitteluraportin ohjeet ovat oppiaineen verkkosivuilla intranetissä: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/musiikkitiede/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/tyoharjoitteluraportti.aspx

Ennen harjoittelujakson aloittamista on vastuuopettajan kanssa neuvoteltava korvaavuudesta ja raportoinnista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies