Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MMTA0020 P2. Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
Vastuutaho
Median, musiikin ja taiteen tutkimus
Vastuuhenkilö
Musiikkitieteen yliopisto-opettaja Anna-Elena Pääkkölä

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteitä ja peruslähtökohtia. Hän hahmottaa niitä sekä oppihistoriallisesti että kytköksissä muuttuviin taiteellisiin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Sisältö

Opintojakso johdattaa mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian keskeisiin tutkimusaloihin ja suuntauksiin. Se esittelee näiden tieteenalojen erityispiirteitä, teoreettista taustaa ja kehitystä sekä myös aloja yhdistäviä näkökulmia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen (etusija hakukohteen pääaineopiskelijoilla) TAI itsenäinen suoritus sähköisenä tenttinä, tenttikirjallisuus Moodlessa. Sivuaineopiskelijat suorittavat jakson pääsääntöisesti sähköisenä tenttinä. Tentti avautuu suoritettavaksi lokakuussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorituksen tenttikirjallisuus (kirjallisuustiedot myös jakson Moodle-alueella):

D'Alleva, Anne (2010) How to Write Art History, 2. ed., luvut 1–3 ja 6, s. 11–73, 144–169.

Eerola, Tuomas; Louhivuori, Jukka & Moisala, Pirkko (2003, toim.) Johdatus musiikintutkimukseen, s. 71–86, 149–168, 217–232.

Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville (1995, toim.) Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa, s. 115–150. (Artikkeli Palin, Tutta "Merkistä mieleen".)

Lule, Jack (2006) Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass Communication, luvut 1, 2, 8–11, 14–16.

Martin Clayton, Trevor Herbert & Richard Middleton (2012 [2003] toim.) The Cultural Study of Music: A Critical Introduction, s. 1–14. (Artikkeli Middleton, Richard "Introduction: Music Studies and the Idea of Culture".)

Moisala, Pirkko & Elina Seye (2013, toim.) Musiikki kulttuurina, s. 9–25, 137–152, 299–336.

Waenerberg, Annika & Kähkönen, Satu (2012, toim.) Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia, s. 189–208 ja s. 111–138. (Artikkelit Ockenström & Fält: "Ikonografia" ja Lähdesmäki: "Sukupuoli taiteen tutkimuksen näkökulmana".)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies