Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MMTA0050 P5. Tekijät, toimijat, kentät 5 op
Vastuutaho
Median, musiikin ja taiteen tutkimus
Vastuuhenkilö
Mediatutkimuksen yliopistonlehtori Jukka-Pekka Puro

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt kulttuurin, median, taiteen ja musiikin instituutioihin sekä toimintakenttiin.

Sisältö

Taiteen, median ja kulttuurin työkentät, toimijat, tekijät ja yhteisöt. Toimintakenttien historia ja kritiikki.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Pääaineopiskelijat: Jakso suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla jollekin eri oppiaineiden järjestämistä kursseista. Sähköisen tentin voi tehdä, jos ei pysty osallistumaan opetukseen.

Sivuaineopiskelijat: Jakso suoritetaan ensisijaisesti sähköisellä tentillä, jonka lukuvuonna 2017-2018 ottaa vastaan Susanna Välimäki. Tentti on suoritettavissa 23.10.2017 alkaen sähköisessä tenttipalvelussa (https://tenttis.utu.fi/), ja se löytyy tenttiksestä MMTA0050-koodilla. Teos luetaan kokonaan.

Opetettaviin kursseihin etuoikeus on hakukohteen pääaineopiskelijoilla, ja sivuaineopiskelijoita otetaan kursseille mikäli niillä on tilaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköisen tentin materiaali:

Heiskanen, Kangas & Mitchell: Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö 2015. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies