Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI8913 A1 Maailman taide 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Riikka Stewen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on jäsentynyt kokonaiskuva maailman taiteen historiasta. Hänellä on tärkeimpien taiteen alueiden ja kausien sekä taiteilijoiden ja teosten perustuntemus

Sisältö

Länsimaisen taiteen kaanon sekä esimerkkejä ei-länsimaisesta taidehistoriasta tai antiikin taiteen teemojen jälkivaikutuksesta länsimaisessa taiteessa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja/tai korvaava kurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Honour, Hugh & Fleming, John, Maailman taiteen historia. Uud. painos. 2001 (engl. A World History of Art, ruots. Konsten genom tiderna).

TAI

Honour, Hugh & Fleming, John, Maailman taiteen historia. Uud. painos. 2001, s. 34–221, 296–513, 574-739, 772-887, sanasto 888-900 (engl. A World History of Art, ruots. Konsten genom tiderna) JA Barolsky, Paul, Ovid and the Metamorphoses of Modern Art from Botticelli to Picasso. 2014.

Lisätietoja

Vuoden 2016-2017 opsin mukaiset taidehistorian perusopintojen jaksot P4a-b (Suomen taidehistoria konteksteissaan, 7 op) ja P5 (Taiteen historia renessanssista nykyaikaan, 3 op) kokonaan suorittanut opiskelija voi korvata uusien aineopintojen jaksot A1 (Maailman taide, 5 op) ja A2 (Suomen taide, 5 op) kahdella ylimääräisellä erikoiskurssilla, joista toiseksi suositellaan jaksoa A5j (Suomen taide: uudempi tutkimus).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies