Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI8914 A2 Suomen taide 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Riikka Stewen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen taiteen pääasialliset vaiheet ja sen historiallis-maantieteelliset ja yhteiskunnalliset kontekstit keskiajalta nykypäivään ulottuvalla ajanjaksolla. Hänellä on tärkeimpien taiteilijoiden ja teosten perustuntemus.

Sisältö

Suomen ja valituin osin Ruotsin ja muiden naapurimaiden taiteet: instituutiot, yhteiskunnalliset funktiot ja vaiheet.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja/tai korvaava kurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sakraali tila ja taide

1. Lehtonen, Tuomas M. S. & Joutsivuo, Timo (toim.), Suomen kulttuurihistoria 1. Taivas ja maa. 2002, s. 120-189.

2. Heinonen, Meri & Räsänen, Marika (toim.), Pohjoinen reformaatio. 2016, 221-237, 254-279.

3. Takanen, Ringa, Vapahtaja ihmisen osassa. Ikonografian muutos ja esoteeriset vaikutteet suomalaisissa Getsemane-aiheisissa alttaritauluissa 1870–1910, Historiallinen Aikakauskirja 2/2017, s. 151-169.

Kansallisuus, rakennettu muisti, maisema 1800-luvulta 1900-luvulle

4. Ripatti, Anna, Jac. Ahrenberg ja historian perintö. Restaurointisuunnitelmat Viipurin ja Turun linnoihin 1800-luvun lopussa. 2011, s. 41-84, 132-189.

5. von Bonsdorff, Bengt et al., Suomen taiteen historia. 1998, s. 231-244, 269-278.

6. Jokinen, Teppo, Rauta, rautarakenteet ja arkkitehtoninen muoto. Gustaf Nyströmin näkemys aikansa uudesta rakennusmateriaalista, TAHITI 1/2014.
http://tahiti.fi/01-2014/tieteelliset-artikkelit/rauta-rautarakenteet-ja-arkkitehtoninen-muoto-gustaf-nystromin-nakemys-aikansa-uudesta-rakennusmateriaalista/

7. Piela, Ulla et al. (toim.),Kalevalan kulttuurihistoria. 2008, s. 66-81.

8. Saarikangas, Kirsi et al. (toim.), Suomen kulttuurihistoria 4. Koti, kylä, kaupunki. 2004, s. 65-74, 86-96.

1800-luvun kuvataiteen kysymyksiä

9. Weisberg, Gabriel et al. (toim.), Arjen sankarit. Naturalismi kuvataiteessa, valokuvassa ja elokuvassa 1875–1918. 2010, s. 100-127.

10. Palin, Tutta, Oireileva miljöömuotokuva. Yksityiskohdat sukupuoli- ja säätyhierarkian haastajina. 2004, 138-190.

11. Sederholm, Helena et al. (toim.), Pinx. Maalaustaide Suomessa. Suuria kertomuksia. 2001, s. 232-245.

12. Hinners, Linda & Huusko, Timo (toim.), Rodin. Auguste Rodin (1840–1985) ja Pohjola. 2016, s. 109-117.

1900-luvun modernismi arkkitehtuurissa, kuvataiteessa ja designissa

13. Lahti, Juhana et al. (toim.), Modernia elämää! Suomalainen modernismi ja kansainvälisyys. 2017, s. 144-217.

14. Ovaska, Elina et al. (toim.), Wäinö Aaltonen. Poseerauksia. 2017, s. 74–91.

Nykytaide Suomessa

15. Tiitta, Allan et al. (toim.), Maamme Suomi. 2007, s. 332-361.

Huom. Kaikki 15 kohtaa ovat pakollisia. Lisäohjeista ja kirjallisuuden saatavuudesta ks. jakson Moodle.

Lisätietoja

Vuoden 2016-2017 opsin mukaiset taidehistorian perusopintojen jaksot P4a-b (Suomen taidehistoria konteksteissaan, 7 op) ja P5 (Taiteen historia renessanssista nykyaikaan, 3 op) kokonaan suorittanut opiskelija voi korvata uusien aineopintojen jaksot A1 (Maailman taide, 5 op) ja A2 (Suomen taide, 5 op) kahdella ylimääräisellä erikoiskurssilla, joista toiseksi suositellaan jaksoa A5j (Suomen taide: uudempi tutkimus).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies