Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2571 A3a Teoriat ja metodit: kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee taidehistorian keskeisten teorioiden ja metodien pääpiirteet ja osaa soveltaa eri tulkintamalleja analyyttisesti kuvataiteen ja arkkitehtuurin tarkasteluun.

Sisältö

Perehtyminen taidehistorian teorioihin, metodeihin ja teosanalyysiin. Systemaattisten lähestymistapojen omaksuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Itsenäinen työskentely ja/tai menetelmäkurssi, joka järjestetään syksyllä 2016 ja 2017.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bonta, Juan P., Architecture and Its Interpretation. A Study of Expressive Systems in Architecture, 1979.

2. Gombrich, E.H., Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. 1983.

TAI

Summers, David, Real Spaces. World Art History and the Rise of Western Modernism. 2003. s. 15–60.  JA  Moxey, Keith, Visual Time. The Image in History. 2013.

3. Broude, Norma & Garrard, Mary D. (toim.), Reclaiming Female Agency: Feminist Art History after Postmodernism. 2005, s. 1 - 79, 143 - 157, 217 - 341, 361 - 407.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3a-b Teoriat ja metodit (Taidehistoria)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3a-b Teoriat ja metodit (Taidehistoria)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies